Financiën

Resultatenrekening                                        2019                                    2018

Opbrengsten                                                   21.516,32                                21.236,04

Uitkeringen                                                   754.822,40                            489.000,00

Algemene kosten                                              4.120,88                                  3.375,72

Resultaat                                                       -737.426,96                            -471.139,68     


Toelichting 

Interest                                                             21.516,32                                 21.236,04

Opbrengst effecten                                                  0,00                                          0,00 

Totaal opbrengsten                                         21.516,32                                 21.236,04


Religieuze instellingen                                   350.000,00                                1.500,00

Sociale instellingen                                         204.822,40                               75000,00

Milieu                                                                             0,00                                       0,00

Uitvoerende kunst                                                       0,00                                       0,00

Beeldende kunst                                                200.000,00                           412.500,00

Totaal uitkeringen                                              754.822,40                           489.000,00


Website                                                                              0,00                                   0,00

Vergaderkosten                                                            370,00                                   0,00

Bankkosten                                                                   173,26                                   56,24

Secretariaats- / bestuurskosten                             3.577,62                               3.319,48

Totaal algemene kosten                                           4.120,88                               3.375,72