St. Mr. Cornelis Roozen Fonds

Doelstelling Stichting
Het verlenen van geldelijke steun aan binnen het Rijk gevestigde rechtspersonen met een algemeen maatschappelijk belang.
Onder rechtspersonen wordt hier verstaan: rechtspersonen die de ANBI- of SBBI-status bezitten.

Beleidsplan 2018 – 2019
1. DOELSTELLING

Het verlenen van geldelijke steun aan binnen het Rijk gevestigde rechtspersonen met een algemeen maatschappelijk belang. De Stichting tracht dit doel te bereiken door zich te oriënteren op en zich te interesseren voor de activiteiten van rechtspersonen.
De Stichting heeft geen winstoogmerk.

2. DOELGROEP

Rechtspersonen met ANBI- of SBBI-status
Bovengenoemde rechtspersonen kunnen verzoeken tot subsidie indienen, waarna het bestuur in onderling overleg bepaalt of deze worden gehonoreerd. Aanvragers, waarvan de aanvraag (gedeeltelijk) wordt gehonoreerd, krijgen hiervan schriftelijke bevestiging.
Tegen bestuursbesluiten inzake subsidies is geen beroep mogelijk.

3. ACCOMMODATIE

Het secretariaat is gevestigd op het adres van inschrijving bij de Kamer van Koophandel.

4. BESTUURSORGANISATIE

Het bestuur dient uit minimaal 4 leden te bestaan. Thans bestaat het uit 4 leden te weten:
Voorzitter, secretaris/penningmeester samen vormend het Dagelijks Bestuur en 2 algemene bestuursleden.

5. FINANCIEEL BELEID

Het bestuur volgt de doelstelling, waarbij getracht wordt het vermogen minstens in stand te houden met het gemiddelde inflatiecijfer.
Het vermogen moet zo risicoloos mogelijk worden belegd. Dit gebeurt in overleg met de desk “Instituten” van de huisbankier. Het beleggingsprofiel valt in de laagste risicogroep. Binnen dit profiel wordt getracht een zo hoog mogelijk rendement uit het vermogen te halen.
De Stichting is niet actief bezig met fondsenwerving.

​6. TOEKOMST STICHTING
​Het bestuur is momenteel bezig met de toekomst van de Stichting.
Algemeen
De Stichting is opgericht op 8 mei 1972 en bij de Kamer van koophandel ingeschreven onder dossiernummer 41149756.

Het RISN-nummer is 8026.92.916

De Stichting heeft de ANBI status

 

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s